Thanh toán qua cổng Paypal.com

Nạp tiền vào tài khoản pinless của dịch vụ Phone ALO247

Thông qua cổng thanh toán Paypal

 

Việc nạp tiền được thực hiện hoàn toàn thông qua cổng thanh toán an toàn cao của Paypal.

Quý khách cần cung cấp số phone mà Quý khách muốn sử dụng cho dịch vụ Phone Alo247. 

Nếu số phone đã có tài khoản, chúng tôi sẽ tiến hành nạp tiền vào tài khoản đã có. Nếu là số phone mới, chúng tôi sẽ mở tài khoản và tiến hành nạp tiền sau khi nhận thanh toán thành công từ Paypal.

Việc nạp tiền có thể kéo dài đến 60 phút hoặc dài hơn nếu ngoài giờ làm việc. 

Xin quý khách thông cảm!

Bước tiếp theo, Quý khách vui lòng điền vào số điện thoại và chọn số tiền muốn thanh toán từ $20, $30, $40, $50 hoặc $100. 

Chú ý, sau khi thanh toán thành công, Bill Statement hiển thị trong thẻ tín dụng của Quý khách là WORLDESE  


Select amount
US phone number (10 digits)